XXV

Wielki projekt, finał 05.10.2018.
Wydarzenie na fb tutaj